Przeskocz do treści

Mistrz Szkutnictwa Tradycyjnego

Regulamin II edycji plebiscytu
o tytuł
Mistrza Szkutnictwa Tradycyjnego

  1. Mistrz Szkutnictwa Tradycyjnego to nagroda honorowa, która po raz pierwszy została wręczona w 2019 r. w Sandomierzu, na Gali Orderu Rzeki Wisły. W 2020 roku nagroda będzie przyznawana po raz drugi, w wyniku głosowania wśród armatorów, szkutników, szyprów i osób zasłużonych:
  • A. Armatora - który jest właścicielem lub współwłaścicielem jednostki tradycyjnej. Posiadanie jednostki przez małżeństwo bądź partnerów daje możliwość przyznania nagrody każdemu, kto jest współwłaścicielem. To także osoba, która stale (ponad 3 lata) reprezentuje właścicieli instytucjonalnych w wykonywaniu obowiązków armatora, wobec co najmniej jednej jednostki.
  • B. Szypra - który prowadził w rejsie jednostkę tradycyjną przynajmniej przez trzy sezony.
  • C. Szkutnika - który zbudował bądź brał udział w budowie przynajmniej trzech drewnianych jednostek.
  • D. Osoba zasłużona która od minimum trzech lat: odbyła flisy długodystansowe powyżej 300km lub w swoim miejscu działania organizuje przyjazny klimat i warunki dla flisaczych przedsięwzięć, wspiera instytucjonalnie wiślane żeglarstwo. Posiada dorobek naukowy i/lub dziennikarski, w tym publikująca artykuły lub książki w mediach propagująca „drewno na wodzie”,

2. Do głosowania w plebiscycie upoważnione są osoby spełniające wyżej wymienione warunki, zaakceptowane przez komisję skrutacyjną

3. Do nagrody w roku 2020 zgłoszono następujące osoby:

Adam Pokora , Arkadiusz Drulis, Dominik Wichman, Mateusz Tabaka, Stanisław Nakoneczny, Tomasz Pityński, Tomasz Szczęsny.

4. Komisję skrutacyjną tworzą: Anna Banasiak, Mariia Dryhub, Mirosław Czerny i Andrzej Stański.

5. Głosować można mailowo na adres dryhub3268@gmail.com i sms na numer 739059832 w terminie od 01.02.2020 godz 10.00 do 14.02.2020r. godz 24.00.

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody nastąpi w trakcie kolejnej Gali Wiślanej w Sandomierzu, w dniu 29.02.2020r.

7. Regulamin trzeciej edycji konkursu opracowany zostanie w oparciu o wnioski z dotychczasowych edycji i propozycji głosujących.