Przeskocz do treści

Protokół z posiedzenia Kapituły Orderu Rzeki Wisły

W dn. 14 listopada 2021, w Ulanowie odbyło się posiedzenie Kapituły Orderu Rzeki Wisły z udziałem retmana Mieczysława Łabęckiego, Ewy Ciepielewskiej oraz Jarosława Kałuży.

Podczas obrad Kapituła postanowiła co następuje:

  1. W roku 2022, z uwagi na możliwość przedłużenia się pandemii i obostrzeń z nią związanych, Kapituła rekomenduje termin Gali Orderu Rzeki Wisły zbieżny z terminem Festiwalu Dookoła Wody w Sandomierzu.
  2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur do tytułu Kawalera lub Damy Orderu Rzeki Wisły uplywa z dn. 31 grudnia 2021.
  3. Rozpatrzenie kandydatur odbędzie się na specjalnym posiedzeniu Kapituły w terminie do końca lutego 2022.

Kapituła wyraża słowa uznania i wdzięczności organizatorom Gali Orderu Wisły za osobiste zaangażowanie i ogromny wkład pracy, bez którego zaistnienie i ranga tego wydarzenia nie byłaby tak znacząca.