Przeskocz do treści

Zaproszenie na I Galę

Treść zaproszenia na pierwszą edycję Gali Orderu Rzeki Wisły (2018r.)

Gala Orderu Rzeki Wisły
łączy nas Wisła

Rok Rzeki Wisły za nami, ale to nie koniec ważnych wydarzeń związanych z Królową Polskich Rzek. Przed nami prestiżowa impreza o zasięgu ogólnopolskim – Gala Orderu Rzeki Wisły, podczas której
po raz pierwszy zostanie wręczony Order Rzeki Wisły.

Order Rzeki Wisły – honorowe odznaczenie dla osoby najbardziej zasłużonej dla odtwarzania, rozwoju
i popularyzacji tradycji flisackich i szkutniczych w Polsce – zostanie wręczony po raz pierwszy 24 lutego 2018 roku w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Uhonorowany nim będzie Zbigniew Gąsowski, założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia „Loara-Wisła”.

Galę Orderu Rzeki Wisły, w ramach której odbędzie się uroczystość wręczenia orderu, rozpocznie msza święta o godzinie 13, w Kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu koncelebrowana przez Biskupa Sandomierskiego ks. Krzysztofa Nitkiewicza. Kościół wybrany nieprzypadkowo bowiem znajdują się w nim relikwie Św. Barbary - patronki flisaków. Dalsze uroczystości odbędą się na Zamku Królewskim, w Sali Rycerskiej i rozpoczną się o godzinie 14.00.

Order Rzeki Wisły to jedyne tego typu odznaczenie w Polsce. Inicjatorem jego ustanowienia jest środowisko kultywujące tradycje szkutnictwa i żeglugi po Wiśle tradycyjnymi łodziami drewnianymi. Order, wręczany corocznie, przyznaje kapituła pod przewodnictwem retmana Mieczysława Łabędzkiego.

Zbigniew Gąsowski, założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia „Loara-Wisła”, który jako pierwszy zostanie uhonorowany tym zaszczytnym odznaczeniem, ma wybitne zasługi w rozwoju tradycyjnej żeglugi i szkutnictwa na Loarze i Wiśle. Jest inicjatorem odtwarzania i rozwoju floty drewnianych łodzi rzecznych nad Wisłą i Loarą, ambasadorem rzeki Wisły i środowisk wiślanych we Francji. To dzięki niemu tak znakomicie rozwijają się kontakty i współpraca polskich flisaków z francuskimi.

Uroczysta Gala Orderu Rzeki Wisły, podczas której odznaczenie zostanie wręczone, będzie okazją do pierwszego w 2018 roku spotkania środowiska pasjonatów rzeki Wisły. W ramach wydarzenia odbędą się 2 panele dyskusyjne poświęcone tradycyjnemu szkutnictwu wiślanemu i inicjatywie odbudowy tradycyjnej floty wiślanej.

Idea imprezy odwołuje się do dawnych dorocznych spotkań zawodowych cechów rzemieślniczych
i kupieckich, głównie flisackich i szkutniczych, mających na celu podsumowanie sezonu spławnego
i wspólne zaplanowanie kolejnego. Pomysł zorganizowania podobnego wydarzenia na skalę ogólnopolską powstał z naturalnej potrzeby podsumowania Roku Rzeki Wisły 2017 – oddolnej inicjatywy społecznej będącej głównym członem Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017. Komitet, zyskując poparcie szeregu instytucji i samorządów doprowadził do przyjęcia przez Sejm uchwały ustanawiającej rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły a następnie pełnił kluczową rolę w organizacji rozmaitych wydarzeń i imprez kulturalnych mających na celu popularyzowanie tradycji wiślanych w całym kraju. Szeroka, apolityczna koalicja fundacji, stowarzyszeń, armatorów tradycyjnych drewnianych łodzi, żeglarzy, flisaków, pasjonatów żeglugi, historii i tradycji Królowej Polskich Rzek może się poszczycić wieloma sukcesami – licznymi wspólnymi i indywidualnymi przedsięwzięciami popularyzującymi Wisłę. W roku 2018 i kolejnych środowisko nadal będzie działać na rzecz jeszcze szerszej współpracy w zakresie projektów edukacyjnych i popularyzatorskich dotyczących historii
i tradycji rzeki Wisły.

Gala Orderu Rzeki Wisły, odbywająca się tuż przed rozpoczęciem sezonu żeglownego, wpisuje się na stałe w kalendarz najważniejszych ogólnopolskich imprez związanych z Wisłą. Sandomierz i Ziemia Sandomierska, dzięki doskonałemu położeniu, historycznej roli w rozwoju dobrobytu Państwa Polskiego oraz aktywnie działającemu środowisku pasjonatów rzeki Wisły, są najlepszą lokalizacją tego wydarzenia. Warto podkreślić fakt, iż pierwsza Gala Orderu Rzeki Wisły odbędzie się w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, co nadaje tej imprezie narodowy i ogólnopolski charakter. Choćby z racji tego, że na Sandomierszczyźnie, jeszcze sto lat temu rzeka

Wisła stanowiła trudną do przebycia granicę pomiędzy zaborem rosyjskim i austriackim, a dziś łączy Polaków. Również dlatego, rzeka Wisła jest wyjątkowym symbolem narodowym i dla każdego Polaka stanowi synonim Niepodległej Polski, budząc patriotyczne i wolnościowe skojarzenia.

Dla środowiska Górnej Wisły Gala stanowi przyczynek do poszerzenia szczytnej, lokalnej działalności związanej z Wisłą i wypromowania regionu w całej Polsce jako „kolebki wiślanego wodniactwa, szkutnictwa i flisactwa”. Gala będzie też chlubnym uzupełnieniem inicjatyw partnerstwa „Napędzani Wisłą”, w tym takich akcji jak: wiosenne i jesienne sprzątanie Wisły, wyprawy warszawskie i udział w obchodach Godziny „W”, organizacja Rejsów Niepodległości (11 listopada) oraz innych aktywności takich jak „Dookoła Wody Festival”, czy rejsy edukacyjne „Sandomierką” - unikatową łodzią historyczną typu dubas.